Monday, March 31, 2014

Fail Pengukuhan Kemahiran Bertutur PY1122


Nota Tambahan: [ Dropbox | Google Drive ]
1. Asas Bahasa Arab - Sarf, Nahu dan Struktur Ayat Bahasa Arab
2. Nota Nahu (dari buku rujukan at-Tatbiq an-Nahwi)
3. Sampel dialog perbualan - Biodata Diri
4. Kesimpulan dialog perbualan - Biodata Diri
5. Latihan Perdebatan - Power Point (Google Drive)
6. Contoh perbualan tentang Video Jooha dan Keldainya  (Google Drive)
7. Contoh Forum - Memilih Pasangan Hidup (Google Drive)

Sunday, March 9, 2014

Fail Pengukuhan Kemahiran Mendengar PY1142

Beriku adalah link untuk bahan pengukuhan tambahan bagi kursus PY1142.
Sila pilih pautan yang sesuai untuk sistem komputer anda.

Pautan Dropbox
1. al-Rasul wa al-Asirah
2. al-Amal asy-Syarif
3. Dars al-Enab
4. Hubb al-Ardh
5. Jazaa al-Ehsan
6. Busyra Suaad
7. Ahadith Nabawiyyah Syarifah
8. al-Alaqat al-Ghidzaiyyah
9. Jamal al-Ghabah

Pautan Google Drive
1. al-Rasul wa al-Asirah
2. al-Amal asy-Syarif
3. Dars al-Enab
4. Hubb al-Ardh
5. Jazaa al-Ehsan
6. Busyra Suaad
7. Ahadith Nabawiyyah Syarifah
8. al-Alaqat al-Ghidzaiyyah
9. Jamal al-Ghabah

Nota Tambahan: [ Dropbox | Google Drive ]
1. Asas Bahasa Arab - Sarf, Nahu dan Struktur Ayat Bahasa Arab
2. Nota Nahu (dari buku rujukan at-Tatbiq an-Nahwi)
3. Sampel kuiz ilmu Nahu


Friday, April 5, 2013

Fail Audio Kemahiran Bertutur PY1122

Salam...

Sila lawati laman ini untuk mendapatkan link bagi audio sebahagian pelajaran PY1122.
Berikut adalah link folder bagi audio di atas ...
(audio belum 100% selesai ... lawati dari semasa ke semasa)

Klik untuk pautan:
1. Dropbox
2. Google Drive

Wassalam


Monday, February 7, 2011

Panduan Pelajar Kemahiran Bertutur Bahasa Arab

ISBN 978-967-5478-37-6

Konsep Buku
1. Buku ini mengandungi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk latihan pertuturan dalam bahasa Arab - lihat kandungan buku di bawah.
 2. Buku ini juga memuatkan senarai kata kerja yang biasa digunakan dalam pertuturan, sekira dikuasai pelajar - amat membantu pelajar meningkatkan perbendaharaan kata yang boleh digunakan dalam perbualan harian.
3. Buku ini juga adalah himpunan hasil kajian yang dilakukan terhadap pelajar UKM dalam aktiviti pertuturan

Kandungan Buku:
Pendahuluan ............................................ vii
Teori aktiviti pertuturan ............................. ix
Ikrar Pelajar............................................... xi

9-Soalan
1.      Asas....................................................... 1
2.      Mengulang ungkapan rakan ................ 19
3.      Soal siasat – adakah ............................ 23
4.      Bercerita tentang diri sendiri ............... 26
5.      Melapor apa yang didengar ................. 29
6.      Menafikan........................................... 32
7.      Menjadi orang tengah.......................... 35

9-Soalan: soal siasat
8.      Sebelum (telah berlaku) ..................... 39
9.      Selepas (telah berlaku) ....................... 42
10.  Selepas (akan berlaku) ....................... 45
3-Soalan kata kerja
11.  Asas – 3 jawapan berturut-turut .......... 49
12.  Dengan siapa ...................................... 52
13.  Di mana/bila ....................................... 55
14.  Kenapa ............................................... 58
15.  Bagaimana .......................................... 61
16.  Melarang dan menyuruh...................... 64
17.  Menafikan dan menuduh .................... 68

Bercerita – 3 Soalan kata kerja
18.  Cerita ringkas apa berlaku .................. 72
19.  Perbualan bebas .................................. 74

Interaksi Harian
20.  Di kedai buku ..................................... 75
21.  Di pasar .............................................. 77
22.  Di kedai peralatan sekolah .................. 79
23.  Di kedai perabot ................................. 81
24.  Di kedai runcit .................................... 83
25.  Di restoran .......................................... 85
26.  Interaksi menunjuk arah ..................... 88

Lampiran
27.  Lampiran 1: Kata kerja – telah dan sedang/akan berlaku (saya) 91
28.  Lampiran 2: Kata kerja – telah berlaku (dia/kamu – lelaki/perempuan)    99
29.  Lampiran 3: Kata kerja – sedang/akan berlaku (dia/kamu)           106
30.  Lampiran 4: Kata kerja – suruhan (lelaki/perempuian)     113


Friday, August 28, 2009

Buku Maharah al-Qiraah al-'Arabiyyah

ISBN 978-983-2234-93-7

Assalamu'alaikum wm wb.

Ini beberapa link khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran PY1112 (Maharah al-Qiraah).

Borang Penglibatan Pelajar - PBJJ SAHAJA!

Anda boleh muat-turun bacaan cerita dalam buku Maharah al-Qiraah al-Arabiyyah melalui link di bawah ini:

1. Qisah Abu al-Qasim al-Tanburi wa Hidzaai-hi.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

(muat turun kuiz untuk teks ini)

3. Al-Malik Al-Husain.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

(muat turun kuiz untuk teks ini)

5. Al-Jamus.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

6. Musafir bi al-Darajah al-Tsalisah.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

7. Influanza al-Khanazir.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

8. Hadath fi 'Aba'ah Layl.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

9. Tahran Turahhib bi Da'wah Obama.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

10. al-Sahir.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

Mengikut teori penguasaan bahasa, anda perlu mendengar 'input-input yang difahami' untuk menguasai sesuatu bahasa.

Sila dengar audio di atas - sebanyak mungkin kerana ia akan membantu anda menghafal perbendaharaan kata dan struktur dan gaya bahasa Arab; dan seterusnya menguasai bahasa Arab - insya Allah.

Simpan di hand-phone anda, mp3 player, komputer atau lain-lain.

Selamat Mendengar ...
Sekian.

N/B: Kalau suara tidak 'memuaskan' - harap jangan komen /:-)