Monday, February 7, 2011

Panduan Pelajar Kemahiran Bertutur Bahasa Arab

ISBN 978-967-5478-37-6

Konsep Buku
1. Buku ini mengandungi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk latihan pertuturan dalam bahasa Arab - lihat kandungan buku di bawah.
 2. Buku ini juga memuatkan senarai kata kerja yang biasa digunakan dalam pertuturan, sekira dikuasai pelajar - amat membantu pelajar meningkatkan perbendaharaan kata yang boleh digunakan dalam perbualan harian.
3. Buku ini juga adalah himpunan hasil kajian yang dilakukan terhadap pelajar UKM dalam aktiviti pertuturan

Kandungan Buku:
Pendahuluan ............................................ vii
Teori aktiviti pertuturan ............................. ix
Ikrar Pelajar............................................... xi

9-Soalan
1.      Asas....................................................... 1
2.      Mengulang ungkapan rakan ................ 19
3.      Soal siasat – adakah ............................ 23
4.      Bercerita tentang diri sendiri ............... 26
5.      Melapor apa yang didengar ................. 29
6.      Menafikan........................................... 32
7.      Menjadi orang tengah.......................... 35

9-Soalan: soal siasat
8.      Sebelum (telah berlaku) ..................... 39
9.      Selepas (telah berlaku) ....................... 42
10.  Selepas (akan berlaku) ....................... 45
3-Soalan kata kerja
11.  Asas – 3 jawapan berturut-turut .......... 49
12.  Dengan siapa ...................................... 52
13.  Di mana/bila ....................................... 55
14.  Kenapa ............................................... 58
15.  Bagaimana .......................................... 61
16.  Melarang dan menyuruh...................... 64
17.  Menafikan dan menuduh .................... 68

Bercerita – 3 Soalan kata kerja
18.  Cerita ringkas apa berlaku .................. 72
19.  Perbualan bebas .................................. 74

Interaksi Harian
20.  Di kedai buku ..................................... 75
21.  Di pasar .............................................. 77
22.  Di kedai peralatan sekolah .................. 79
23.  Di kedai perabot ................................. 81
24.  Di kedai runcit .................................... 83
25.  Di restoran .......................................... 85
26.  Interaksi menunjuk arah ..................... 88

Lampiran
27.  Lampiran 1: Kata kerja – telah dan sedang/akan berlaku (saya) 91
28.  Lampiran 2: Kata kerja – telah berlaku (dia/kamu – lelaki/perempuan)    99
29.  Lampiran 3: Kata kerja – sedang/akan berlaku (dia/kamu)           106
30.  Lampiran 4: Kata kerja – suruhan (lelaki/perempuian)     113