Thursday, December 31, 2009

Buku Maharah al-Muhadathah wa al-Khatabah

ISBN 978-967-5478-01-7


Buku digunakan untuk pelajar Tahun 1 Sem II Sesi 20092010, FPI - UKM.

Dokumen - panduan khusus untuk pelajar-pelajar set 1, 2, 3 dan 4 sahaja.
(Klik untuk muat turun)

1. Soalan 9 dan Temuduga
2. Bercerita Tentang Rakan
3. 'Whole Mind Learning' dan ungkapan keluar kelas
4. Contoh Soaljawab dan Laporan Temubual Rakan
5. Perluasan Soalan 9
6. Soalan Ujian 3
7. Latihan Pembentukan Kata
8. Senarai kata kerja 'soalan-9'
9. Kenapa ungkapan ini salah?
10. Isu-isu bahasa untuk perbincangan
11. Tunjuk Arah
12. Jual Beli
13. Ujian Lisan Akhir - Contoh Soalan Pilihan

---

No comments: