Friday, August 28, 2009

Buku Maharah al-Qiraah al-'Arabiyyah

ISBN 978-983-2234-93-7

Assalamu'alaikum wm wb.

Ini beberapa link khusus untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran PY1112 (Maharah al-Qiraah).

Borang Penglibatan Pelajar - PBJJ SAHAJA!

Anda boleh muat-turun bacaan cerita dalam buku Maharah al-Qiraah al-Arabiyyah melalui link di bawah ini:

1. Qisah Abu al-Qasim al-Tanburi wa Hidzaai-hi.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

(muat turun kuiz untuk teks ini)

3. Al-Malik Al-Husain.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

(muat turun kuiz untuk teks ini)

5. Al-Jamus.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

6. Musafir bi al-Darajah al-Tsalisah.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

7. Influanza al-Khanazir.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

8. Hadath fi 'Aba'ah Layl.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

9. Tahran Turahhib bi Da'wah Obama.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

10. al-Sahir.
(muat turun kuiz untuk teks ini)

Mengikut teori penguasaan bahasa, anda perlu mendengar 'input-input yang difahami' untuk menguasai sesuatu bahasa.

Sila dengar audio di atas - sebanyak mungkin kerana ia akan membantu anda menghafal perbendaharaan kata dan struktur dan gaya bahasa Arab; dan seterusnya menguasai bahasa Arab - insya Allah.

Simpan di hand-phone anda, mp3 player, komputer atau lain-lain.

Selamat Mendengar ...
Sekian.

N/B: Kalau suara tidak 'memuaskan' - harap jangan komen /:-)

No comments: