Sunday, March 9, 2014

Fail Pengukuhan Kemahiran Mendengar PY1142

Beriku adalah link untuk bahan pengukuhan tambahan bagi kursus PY1142.
Sila pilih pautan yang sesuai untuk sistem komputer anda.

Pautan Dropbox
1. al-Rasul wa al-Asirah
2. al-Amal asy-Syarif
3. Dars al-Enab
4. Hubb al-Ardh
5. Jazaa al-Ehsan
6. Busyra Suaad
7. Ahadith Nabawiyyah Syarifah
8. al-Alaqat al-Ghidzaiyyah
9. Jamal al-Ghabah

Pautan Google Drive
1. al-Rasul wa al-Asirah
2. al-Amal asy-Syarif
3. Dars al-Enab
4. Hubb al-Ardh
5. Jazaa al-Ehsan
6. Busyra Suaad
7. Ahadith Nabawiyyah Syarifah
8. al-Alaqat al-Ghidzaiyyah
9. Jamal al-Ghabah

Nota Tambahan: [ Dropbox | Google Drive ]
1. Asas Bahasa Arab - Sarf, Nahu dan Struktur Ayat Bahasa Arab
2. Nota Nahu (dari buku rujukan at-Tatbiq an-Nahwi)
3. Sampel kuiz ilmu Nahu


No comments: